پاسخ به: پیش فروش آپارتمان بر خلاف قرارداد مشارکت در ساخت

#53992
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نظر به توضیحات اخیر شما، مشخص می شود که فسخ بیان شده در سئوال، همان اقاله موضوع ماده 283 قانون مدنی است که اثر آن نسبت به آینده است.

  بنابراین اگر به موجب قرارداد سازنده حق فروش سهم خود از واحدهای آپارتمانی در حال ساخت را داشت و اقدام به آن نمود، اقاله صورت گرفته بعدی اثری در حقوق خریداران ندارد.

  همچنین باید مشخص شود که در هنگام اقاله میان آنان نسبت به ادامه ساخت و حقوق خریداران به چه نحو تعیین تکلیف شده است

  در هر حال، هزینه ادامه ساخت و تکمیل واحد پیش خریداری شده شما بر عهده سازنده است که می توانید الزام وی را به آن بخواهید مگر این که میان سازنده و مالک در همین خصوص توافق دیگری شده باشد.

  ضمناً‌ اطلاع از جزئیات پرونده مطروحه دعوای سازنده و مالکت و نیز نتیجه آن تحت شرایطی می تواند در حقوق شما مؤثر باشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی