پاسخ به: صدور گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی به نام کدام طرف معامله؟

#62104
لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
 • مدیرکل انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/03

  با سلام

  نظر به بند 7 ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره قضاوت آنلاین، عضو انجمن در صورتی که نسبت به سئوال قبلی خود توضیح یا سئوال جدیدی دارد، باید در ذیل تاپیک قبلی مطرح کند و حق بازکردن تاپیک جدید را ندارد.

  به جهت عدم رعایت ضابطه فوق، سئوال شما به تاپیک قبلی شما با عنوان زیر

  شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

  منتقل و پاسخ داده خواهد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی