پاسخ به: جعل در فتوکپی سند و استفاده از سند مجعول در دادگاه

#66419
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با درود

  در خصوص امکان جعل در فتوکپی سند اعم از سند تصدیق شده یا سند غیرمصدق به تایپک

  آیا جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول با فتوکپی سند عادی ثابت می شود؟

  مراجعه نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی