پاسخ به: ابلاغ قرار معاینه محل به طرفین پرونده

#66507
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در ابتدا لازم می آید متذکر می گردم، به هیچ عنوان، ضرورت بیان نکات مهم پرونده در سئوال را نباید با اتلاف وقت و خلاص نویسی خلط نمود و سئوال باید انعکاس کاملی از محتویات پرونده داشته باشد.

  عدم ذکر سهوی یا عمدی توضیحات ضروری در سئوال می تواند به کیفیت مشاوره صدمه جدی وارد کند که زیان آن به شخص سئوال کننده می رسد.

  در ارتباط با توضیحات اخیر شما، هر چند کمی بعید به نظر می رسد که دادگاه بدوی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و دادگاه تجدیدنظر هم بدان توجه ننموده باشد! در هر صورت نسبت به نقض مواد قانونی در پاسخ قبلی بدون ملاحظه پرونده و احکام صادره نمی توان نظر دیگری بیان نمود.

  اگر به نحوی که اخیراً بیان نمودید، حکم خارج از خواسته خواهان صادره باشد، با جمع شرایطی می توانید به موجب بند 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده دادرسی عادی اقدام نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی