پاسخ به: ماهیت حقوقی رضایت همسایه به مالک ملک مجاور

#66695
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  پاسخ دقیق به پرسش های شما نیازمند ملاحظه توافقات صورت گرفته و قرارداد تنظیمی اعم از شفاهی و یا کتبی است تا مشخص شود همسایه به مالک مجاور اذن ساده داده یا رضایت لکن به طور کلی باید گفت، اگر اذن باشد، مالک هر وقت بخواهد می تواند از آن رجوع کند و همسایه باید مقدار از دیواری که به داخل ملک مالک بیرون داده را برچیند والا خیر.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی