پاسخ به: منظور از اقربای نسبی و سببی و درجه طبقات در وکالت اتفاقی

#66904
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  برابر ماده 1031 قانون مدنی، قرابت (خویشاوندی) بر دو نوع نسبی و سببی است.

  قرابت نسبی، خویشاندی است که با تولد شخص از دیگری حاصل می شود.

  قرابت سببی، خویشاندوی که در اثر ازدواج بوجود می آید.

  بر مبنای دو عامل فوق است که در ماده 861 قانون مدنی دو علت ارث نسب و سبب می باشد.

  اقرباء جمع قریب به معنی خویش و خویشاوند است.

  اقربای نزدیک و دور که در قانون مدنی به قاعده اقربیت به میت شناخته شده است، در خویشاوندی و ارث از جمله در مواد 863، 886 و 1032 قانون مدنی مطرح گردید.

  مطابق قاعده فوق، در ارث تا زمانی که خویشاوند نزدیک باشد، خویشاوند دور ارث نمی برد. این قاعده در هر  طبقه نیز اعمال می شود. در خویشاوندی نیز بر مبنای این قاعده، درجات هر طبقه تعیین می گردد.

  طبقات سه گانه قرابت نسبی

  طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
  طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
  طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .

  درجات طبقات سه گانه فوق

  طبقه اول: قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم و همینطور درجات بعدی تعیین می گردد.

  طبقه دوم: قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم و درجات بعدی را مشخص می کنند.

  طبقه سوم: قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه و درجات بعدی معین می گردد.

  طبقات سه گانه قرابت سبیی و درجات آن ها

  به موجب ماده 1033 قانون مدنی، هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت. بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.

  درجات که در برخی از مواد قانونی از جمله ماده 2 آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 3 خرداد 1378 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی بیان گردید، به کیفیت ذکرشده تعیین و تشخیص داده می شود.

  قابل ذکر است که، مقاله ای چند قسمتی با عنوان

  «همه آنچه که باید در مورد وکالت اتفاقی بدانیم»

  شامل:

  قوانین حاکم بر وکالت اتفاقی

  شرایط متقاضی وکالت اتفاقی

  شرایط موکل موضوع درخواست وکالت اتفاقی

  مدارک لازم برای درخواست وکالت اتفافی

  نمونه فرم درخواست وکالت اتفاقی

  نمونه جواز وکالت اتفافی

  در دست تهیه است که در به مجرد اتمام در وب سایت وکیل مرادی منتشر خواهدشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی