پاسخ به: خودداری مالک از پرداخت هزینه ساخت آپارتمان

#66943
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نظر به مواد 4، 10 مکرر و 12 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16 اسفند 1343 با اصلاحات و با الحاقات بعدی‌، هزینه هایی که مالک یا مستأجر وی مکلف به پرداخت می باشند، در قانون مزبور تصریح گردید.

  حکم هزینه های نوسازی، بازسازی و تجدید بنای ساختمان فرسوده هم در ماده 13 قانون فوق آمده است.

  با توجه به عبارت «هزینه های ساخت آپارتمان» در سئوال، مشخص نیست مقصود شما کدام یک از هزینه های فوق می باشد.

  در صورت تعیین، پاسخ لازم ارائه خواهد شد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی