پاسخ به: توقف اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی

#67037
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  1- وکالت اعم از بلاعزل یا همراه با حق عزل وکیل، فی نفسه مفید بیع نیست و در نتیجه آثار این عقد را ندارد.

  2- خرید ملک مشاع که نوعی تصرف معنوی شریک در ملک مشاع محسوب می شود، با لحاظ ماده 583 قانون مدنی بدون اجازه شرکای دیگر ممکن است اما به حکم مواد 581 و 582 این قانون تصرف مادی از هر نوعی که باشد، بدون اجازه سایر شرکاء ممکن نخواهد بود و موجب ضمان است.

  بنابراین، تصرف مادی شما در یکی از پنج خانه قدیمی مشاعی و اقدام به بازسازی آن بدون اجازه شایر شرکاء، تصرف عدوانی محسوب می شود.

  3-اعتراض ثالث ممکن است یه به حکم قطعی صادره در پرونده ای باشد که در رسیدگی آن شرکت نداشته که اعتراض شخص ثالث نامیده می شود و یا اعتراض به اجرای حکم در حال اجراء باشد که اعتراض ثالث اجرایی نام دارد.

  برای آشنایی با «اعتراض شخص ثالث» تاپیک « شیوه جلوگیری از اجرای حکم ایجاد مزاحمت از طریق نصب اسپلیت در آپارتمان» و از مهلت اقامه این دعوی به تاپیک «زمان طرح دعوای اعتراض شخص ثالث» مراجعه کنید.

  همچنین مقررات اعتراض ثالث اجرایی در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است.

  4- از جمله دلایلی که در توقف اجرای حکم خلع ید مؤثر خواهند بود، دلیل وجود اجازه قبلی شرکاء در بازسازی خانه است.

  متأسفانه آنچه به عنوان دلایل صدور قرار توقف اجرای حکم در سوال نام شده، قانونی و قابل ترتیب اثر در دادگاه نخواهدبود مضافاً این که، هیچ مقامی نمی تواند مالک ملکی را من غیر حق وادار به طرح دعوایی خاص نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی