پاسخ به: شرایط صدور اجراییه از جهت نوع حکم

#67168
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  1- با توجه به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه نسبت به حکمی صورت می گیرد که قطعی شده باشد.

  2- با عنایت به مواد 330 الی 332 و مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم قطعی، حکم است که دارای یکی از شرایط زیر باشد:

  الف- حکمی دادگاه بدوی که به صورت قطعی صادر شده باشد.

  ب- حکمی دادگاه بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر، قطعی شده باشد.

  پ- حکمی دادگاه تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی صادر شده باشد.

  ت-حکم دیوان عالی کشور که در مقام فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی که در مهلت تجدیدنظرخواهی مورد تجدیدنظر قرار نگرفته، صادر شده باشد.

  ث- حکم دیوان عالی کشور که در مقام فرجامخواهی از حکم دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد.

  3-صدور اجراییه با دادگاهی است که حکم اولیه را صادر کرده است.

  بنا به مراتب و با توجه به این که حکم بدوی موضوع سئوال در اثر تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده است، این حکم مطابق مواد 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی با اجراییه ای که دادگاه بدوی صادر می کند، زیر نظر این دادگاه اجراء خواهدشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی