پاسخ به: نحوه اقدام نسبت به تخلفات متعدد قاضی پرونده

#67401
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  مواردی که در سئوال شما بیان شد، برخی تنها تخلف انتظامی قاضی است اما بعضی دیگر علاوه بر آن، جرم عمومی قاضی نیز محسوب می شود.

  برای مشاهده انواع تخلفات انتظامی پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و جهت برای آشنایی با انواع جرایم عمومی قانون مجازات اسلامی تعزیرات مطالعه کنید.

  برای شکایت انتظامی باید در دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید. در خصوص نحوه تنظیم آن پست های زیر را مشاهده نمایید:

  شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

  نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی متخلف

  و در نهایت، برای شکایت کیفری می توانید به دادسرای کارکنان دولت در تهران مراجعه کنید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی