پاسخ به: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد قراردادی متعهد

#68148
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  اعلام نظر دقیق نیازمند ملاحظه قرارداد وکیل با طرف قرارداد خود و شروط قراردادی آ»، قرارداد وکالت وکیل با موکل و بررسی حدود اختیارات تفویض شده به وکیل است.

  1- با فرض این که وکیل در قرارداد تنظیمی با طرف خود، بابت نقض تعهدات قراردادی، مبادرت به تنظیم وکالت بلاعزل زمین به نام متعهد له نموده و با عنایت به این که، اصل اولیه در وکالت آن است که، در فرض تفویض اخییارات کلی از موکل به وکیل، این اختیار باید با رعایت غبطه و مصلحت اعمال شود و با لحاظ این که در وکالت های معمولی، اصولاً وکیل اختیاری در استفاد از مال موضوع وکالت برای تضمین جبران خسارات قراردادی خود ندارد، در پاسخ به سئوال باید گفت، عمل موکل در فروش زمین به دیگری صحیح بوده و اقدام وکیل تعهدی را متوجه وکیل نمی کند.

  بنابراین، متعهد له قرارداد می تواند بر مبنای قواعد عمومی قراردادها و مقررات شروط ضمن عقد از جمله مواد 240، 241، 242، 243، 379 قانون مدنی برای اعمال شرط و عنداللزوم فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به شخص متعهد مراجعه کند. بررسی جزیی تر نیازمند ملاحظه های تنظیمی آنان است.

  2- در فرض تفویض اختیار از موکل به وکیل در استفاده از مال موضوع وکالت برای تضمین تعهد قراردادی و جبران خسارات نقض آن -که ندرتاً ملاحظه می شود- باید تاریخ معامله موکل و قرارداد تفویض وکالت وکیل به متعهد له را مشخص و بر اساس آن نسبت به تعیین اعتبار معاملات صورت گرفته اعلام نظر کرد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی