پاسخ به: دعوای ابطال سند مالکیت آپارتمان به علت عدم فروش پارکینگ

#69830
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  سلام

  در سئوال شما مقصود از عبارت «هزینه هنگام انتقال سند» و نیز «رای به نفع خریدار داده» مشخص نیست که به طور مشخص چه هزینه ایی است و دعوایی که خریدار علیه شما مطرح کرده چیست و محکوم به حکم چه می باشد.

  علیرغم ابهامات ذکرشده، در پاسخ به سئوال شما می توان گفت:

  از آنجایی که، در تعارض میان اسناد عادی و رسمی، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و از طرفی مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک، دادگاه باید به اسناد رسمی ترتیب اثر دهد، در نتیجه اقدام قاضی دادگاه مطابق قانون صورت گرفته و تخلف انتظامی محسوب نمی شود.

  با توجه به این که پارکینگ موضوع معامله شما با خریدار نبوده ولی در سند رسمی انتقال ذکر شده است، بدواً باید مبادرت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت از جهت عدم معامله پارکینگ نمایید.

  پس از اخذ حکم قطعی، مبادرت به اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت صادره علیه خود نمایید تا این حکم نقض شود و متعاقب آن از ثبت بخواهید نسبت به اصلاح سند مالکیت از جهت درج پارکینگ اقدام نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی