پاسخ به: مشروعیت تفکیک پرونده های حقوقی از یکدیگر

#69837
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  با توجه به این که در سئوال به منشاء، خواسته دعوی و ارتباط آن با خواندگان و نیز استدلال دادگاه در تفکیک پرونده اشاره ای نشده، نمی توان جز آنچه بیان خواهد شد، بطور مشخص اعلام نظر نمود:

  در امور جزایی نص خاص در مواد 365 و ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری برای تفکیک پرونده ها از یکدیگر و صدور حکم مستقل برای هریک وجود دارد.

  در امور حقوقی به جز شرایط مقرر در ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده 133 و قسمت اخیر ماده 141 این قانون در تفکیک دعوای ثالث و متقابل از دعوای اصلی، در سایر موارد، از جمله در ماده 133 و قسمت اخیر ماده 227 قانون مزبور تأکید بر رسیدگی توأمان پرونده ها به جهت جلوگیری از صدور آرای معارض و متهافت شده است و حتی بر طرفین و وکلای آنان تکلیف نیز شده است.

  با وصف آنچه بیان شد، متأسفانه در عمل شاهد اقدام تفکیک پرونده ها در اندک شعب دادگاه ها می باشیم که به نظر تخلف انتظامی است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی