پاسخ به: کارشناسی جعل امضای چک توسط متهم

#70514
آواتار حقوقی قضاوت آنلاینhossein123
 • مشارکت‌کننده
  تاریخ عضویت: 2020/05/09

  با سلام

  در رابطه با پرونده ای که در فوق اشاره شده است قرار دادسرا به شرح زیر صادر شد:

  قرار جلب به دادرسی

  در خصوص اتهام آقاي ع دائر بر جعل و استفاده از اوراق مجعول چک شماره بانک …. موضوع شكایت م ، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، با توجه به شکایت شاکی و اظهارات صریح متهم در پرونده سابق که به صراحت بیان کرده بود، چک امضاء و تاریخ و مبلغ داشت و دریافت کردم در حالی که بعد از تفهیم نظریه کارشناسی به وی، در این پرونده بیان داشت که مبلغ را او نوشته است و با لحاظ مفاد نظریه کارشناسی و تکمیلی آن و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزه انتسابي محرز بوده و مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسي كیفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي قرار جلب به دادرسي متهم صادر و اعلام مي گردد.

  در بازپرسی ادعا کرده بود که چک را از شخص دیگری گرفته و فقط مبلغ در آن نوشته و درخواست شهادت شهود کرده بود. من نمی دانم شهود برای شهادت معرفی کرد یا نه.

  با توجه به قرار فوق، اگر در دادگاه شهود را حاضر کند، آیا امکان تبرئه وجود دارد؟

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی