پاسخ به: کارشناسی جعل امضای چک توسط متهم

#70599
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  در سطر نخست قرار صادره، مشخص نیست که اتهام متهم از جهت جعل، ناظر به کدام یک از مندرجات چک از جمله تاریخ، مبلغ و امضاء است و به علت این ابهام نمی دایره شمول قرار جلب به دادرسی را تعیین نمود.

  مع الوصف، اگر استناد متهم به شهادت شهود صرفاً برای اثبات تحویل چک مبلغ دار به وی بوده باشد، با توجه به اقرار ایشان نزد بازپرس در درج مبلغ توسط خودش که متعاقب نظریه کارشناسی صورت گرفت، مؤثر در مقام نخواهد بود اما اگر برای سایر مندرجات چک باشد، ممکن است تحت شرایطی مؤثر باشد.

  توجه داشته باشید که از یک طرف، مقام قضایی مکلف است به عنوان رسیدگی به دلایل دفاعی متهم، شهود استنادی وی را احضار و از آن تحقیق کند و از طرف دیگر، به حکم ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش درجه شهادت شهود در موضوع با مقام قضایی است که بر اساس محتویات پرونده تعیین خواهد نمود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی