پاسخ به: تعارض مهریه سند عادی ازدواج با سند رسمی ازدواج

#71140
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  گرچه در سئوال به علت عدم درج یک دانگ خانه به عنوان مهریه در سند ازدواج رسمی اشاره ای نشده تا با لحاظ آن اعلام نظر شود مع الوصف، هر چند به ظاهر از جهت تعداد اقلام مهریه میان سند رسمی ازدواج و صورتجلسه بله برون به عنوان سند عادی آن اختلاف وجود دارد، لکن

  اولاً– صرف درج نشدن یک دانگ خانه در سند رسمی ازدواج، دلیل بی اعتباری آن به جهت ذکر در صورتجلسه بله برون نیست.

  ثانیاً– اگر عقد ازدواج بر مبنای مهریه مندرج در صورتجلسه بله برون منعقد شده باشد و از توافق نسبت به یک دانگ از خانه پدری زوج در بعد از صورتجلسه مزبور به ویژه در هنگام تعیین مهریه و درج در سند رسمی ازدواج عدول نشده باشد و امکان اثبات آن نیز باشد، یک دانگ خانه نیز جزء مهریه شما بوده می توانید نسبت به وصول آن اقدام کنید.

  در پیوند با تعارض فوق پست

  « تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه»

  را مطالعه نمایید.

  بنابراین، در صورتی که خانه دارای سند رسمی مالکیت باشد، می توانید به استناد صورتجلسه بله برون که مستند مالکیت شما نسبت به آن است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ از ششدانگ خانه، تحویل آن به خود را به همراه صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال، علیه پدر زوج مطرح کنید.

  با توجه به بند 6 ماده 4 و ماده 12 قانون حمایت خانواده این دعاوی باید در دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول مطرح نمایید.

  در صورتی که ایشان در مقام دفاع از دعاوی شما و یا با طرح دعوای متقابل ابطال صورتجلسه منکر وجود آن به عنوان مهریه شود، می توانید از طریق معرفی شهود و شهادت آنان نسبت به رد دفاع و دعوای ایشان و در نتیجه اثبات اصالت صورتجلسه اقدام نموده که در نهایت دادگاه با احراز اصالت سند و مهریه مندرج در آن، حکم به نفع شما صادر خواهد نمود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی