پاسخ به: مجازات جرم نگهداری اسلحه شکاری ۵ تیر

#71150
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  1- اقدام شما در انتساب جرم نگهداری اسلحه به بردار خانم، جرم افتراء محسوب شده و قابل تعقیب می باشد. در صورتی که ایشان شکایتی نکند، تحت تعقیب کیفری قرار نخواهید گرفت.

  2- در صورتی که اعتراف به تعلق اسلحه به خود نمایید -که پیشنهاد ما نیز همین است- با توجه به تعریف سلاح شکاری در بند «ث» ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8 دی 1392 هیأت وزیران و با عنایت به این که اعلام نظر دقیق در خصوص نوع سلاح و انطباق آن با تعاریف مذکور در ماده 1 آیین نامه فوق به موجب نظر کارشناسی وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح صورت می گیرد که قاضی این نظر را اخذ و آنگاه مبادرت به تعیین مجازات می نماید، مع الوصف، با فرض این که سلاح موضوع سئوال از نوع شکاری مورد تأیید کارشناس باشد، مجازات آن بر اساس  ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز حسب مورد جزای نقدی ده میلیون تا بیست میلیون ریال یا حبس از نود و یک روز تا شش ماه است که تشخیص تعیین حبس یا جزای نقدی، با لحاظ محتویات پرونده، وضعیت و شرایط متهم و جهات دیگر با قاضی پرونده است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی