پاسخ به: مرور زمان جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول

#71470
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  هر چند با توجه به این که هر نوع دستکاری در شناسنامه مصداق جعل شناسنامه شناسنامه محسوب نشده بلکه ممکن است مورد از مصادیق دستکاری در شناسنامه موضوع «قانون تخلفات،جرائم و مجازتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» و در نتیجه تخلف باشد که در سئوال به نوع عمل و کیفیت وقوع آن تصریح نشده است لکن با فرض این که عمل جعل به کیفیت مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در شناسنامه صورت گرفته باشد، پاسخ  سئوال به شرح زیر است:

  شمول مرور زمان جرم جعل شناسنامه بستگی به گذشت مدت زمان از تاریخ وقوع آن و یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی دارد که در سئوال اشاره ای به آن نشده است.

  مع الوصف، قطع نظر از این که در دولتی بودن سند شناسنامه اختلاف نظر قضایی وجود دارد لکن در این که شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود، وحدت نظر می باشد، در صورت جعل در آن و با لحاظ ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و درجه 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 105 قانون اخیر، مرور زمان آن هفت سال از تاریخ های ذکرشده است.

  نسبت به جرم استفاده از شناسنامه مجعول تا زمانی که عمل استفاده از شناسنامه استمرار دارد، جرم مشمول مرور زمان نخواهد شد.

  در صورت قطع استفاده از شناسنامه، از تاریخ آخرین استفاده، مرور زمان آن آغاز که با لحاظ ماده 534 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و درجه 5 ماده 19 قانون فوق و بند ت ماده 105 همان قانون،مدت مروز زمان هفت سال از تاریخ های سابق الذکر است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی