پاسخ به: درخواست صدور قرار اناطه در جرم تصرف عدوانی

#71471
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  سلام

  مشخص نیست که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا چه دفاعی در در قبال اتهام نمود و آیا در مقابل شکایت شاکی، ادعای مالکیت خود بر اراضی موضوع جرم را مطرح کرده و دلیلی در این ارتباط ارائه نمود یا خیر و همچنین در سئوال شما به نوع دعوای حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اشاره ای نشده است تا بتوان بر اطلاع از این موارد اعلام نظر کامل نمود.

  صرف نظر از موارد بیان شده، در صورتی که متهم در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری دو مدعی مالکیت اراضی موضوع جرم تصرف عدوانی شود، می تواند با توسل به این دفاع و به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری از این دادگاه درخواست صدور قرار اناطه کیفری کند.

  از آنجایی که صدور حکم بر مالکیت متهم در دعوای حقوقی مؤید عدم وقوع جرم تصرف عدوانی موضوع شکایت و در نتیجه برائت متهم در دادگاه کیفری خواهد شد و بالعکس، دادگاه فوق ناگزیر به پذیرش دفاع قانونی متهم و قبول درخواست او می باشد که در یان صورت، با تعیین ذیفنع و صدور قرار اناطه، رسیدگی کیفری را معلق کرده و پرونده را تا صدور رأی قطعی دادگاه حقوقی به طور موقت بایگانی می کند.

  ضمناً برای اطلاع بیشتر تاپیک های مرتبط با موضوع شکایت علیه شما با عناوین:

  شرایط شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی چیست؟

  آیا شخم زدن، شیار کردن و کشاورزی نمودن اراضی مورد تصرف عدوانی جرم است؟

  را حتماً مطالعه نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی