پاسخ به: بازداشت متهم به تحصیل خودروی مسروقه در آگاهی

#72217
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  به نظر می رسد، فرزند شما به اتهام تحصیل مال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تأمین کیفری از نوع کفات صادر شده باشد.

  از آنجایی که در سئوال اطلاعاتی در مورد نوع اتهام و دلایل آن و قرار تأمین صادره و علت انصراف بازپرس بیان نشده، نمی توان اعلام نظر دقیق نمود ولی ممکن است  انصراف بازپرس از پذیرش کفیل با وصف معرفی وی با فیش حقوقی ناشی از تشدید قرار تأمین از کفالت به وثیقه و یا اقدام خارج از قانون باشد.

  به موجب مواد 221 و 222 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی تحقیق دادسرا اعم از دادیار و بازپرس در صورت عدم احراز ملائت کفیل باید مراتب را در پرونده درج نموده و به دادستان گزارش نمایند تا صحت و سقم آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

  بنابراین اگر بازپرس خارج از مقررات فوق اقدام کرده باشد، مرتکب تخلف انتظامی و با جمع شرایطی جرم بازداشت غیرقانونی شده که قابل تعقیب کیفری می باشد.

  پیشنهاد می شود موضوع عدم پذیرش کفیل را از طریق دادستان حوزه قضایی پیگیری نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی