پاسخ به: نقض شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم

#72376
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

  با درود

  الف-ماهیت

  در خصوص ماهیت «شرط عدم عزل وکیل» ضمن عقد لازم موضوع ماده 679 قانون مدنی که شرط فعل است یا شرط نتیجه، میان حقوقدانان و حتی فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.

  برخی شرط مزبور را شرط فعل و عده ای دیگر آن را شرط نتیجه می دانند. هر یک از این دو گروه برای توجیه نظر خود، استدلال هایی می نمایند که پرداختن به آن نیازمند تدوین مقاله ای مستقل می باشد.

  نتیجه گیری که از مباحث دو گروه پیش گفته می شود آن است که، اعطای وکالت به وکیل و عدم عزل وکیل از طرف موکل به هر دو نوع شرط فعل و نتیجه ممکن است لکن تعیین ماهیت هر مورد باید با ملاجظه قرارداد و سند تنظیمی صورت گیرد.

  ب-ضمانت اجرای حقوقی

  قطع نظر از این که تابع نظر کدامیک از دو گروه سابق الذکر باشیم، آنچه در این بین حاضر اهمیت است، ضمانت اجرای هر یک از این دو شروط است.

  اگر اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه باشد، از آنجایی که به حکم ماده 234 و قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی، شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل می شود، شرط عدم عزل قابل اسقاط نبوده و در نتیجه اختیار عزل موکل ساقط و او ملزم به وکالت است. بدیهی در صورت مبادرت به چین کاری، عمل وی باطل و بی اثر خواهدبود.

  هرگاه اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل باشد، مانند این که موکل در ضمن عقد لازمی تعهد نماید که از حق عزل استفاده نکند، در این ‌صورت حق عزل از بین نرفته و اگر موکل برخلاف شرط عمل کند، عزل وکیل نفوذ داشته و وکالت را منحل می‌سازد لکن چنانچه شرط به نفع وکیل باشد، وی می‌تواند به استناد خیار تخلف از شرط، عقد لازم را فسخ کند.

  در پیوند با زمان و کیفیت نفوذ شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم توصیه می شود پست های زیر را مطالعه نمایید:

  شرط نفوذ عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم

  زمان اثبات عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی