پاسخ به: شکایت فروش مال غیر از متوفی

#73007
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  به موجب ماده 226 قانون امور حسبی، مسئولیت ورثه در پرداخت دیون متوفی محدود به سهم آنان در ترکه است و خارج از ترکه مسئولیتی قانونی ندارد، هرچند در عمل، برخی از آنان بنابه ملاحظات اخلاقی و مذهبی مبادرت پرداخت می نمایند.

  بنابراین، در صورت طرح دعوای علیه ورثه و صدور حکم محکومیت آنان و اثبات این امر از سوی آنان که متوفی فاقد ترکه بوده است، قانوناً‌ این افراد مسئولیتی در پرداخت بدهی متوفی به شما ندارند.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی