پاسخ به: مطالبه ثمن فروش مال مشاع

#73555
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  در انتقال مالکیت مال، منتقل الیه از هر جهت قائم مقام قراردادی ناقل مال می شود و دارای همان حقوق و تعهداتی است که مالک قبلی مال بوده است.

  بنابراین، اگر ورثه موضوع سئوال، علاوه بر سهم الارث خود، سهم الارث دیگر وراث را نیز فروخته باشد، با انتقال مالکیت سهم الارث سایر وراث به وی در قبل از طرح دعوی، این ورثه به عنوان مالک منحصر مال، حق مطالبه کل ثمن را خواهد داشت. ملاک سمت اشخاص در دعاوی، زمان تقدیم دادخواست است که وی دارای بوده است.

  اگر در فرض فوق، تنفیذ بیع سهم الارث دیگر وراث صورت گرفته و متعاقب آن تمامی وراث اقدام به طرح دعوای مطالبه ثمن نموده باشد ولی در اثنای دادرسی، انتقال مالکیت فوق از دیگر ورات به آن ورثه صورت گیرد، این ورثه می تواند به عنوان مالک منحصر دعوی را تعقیب و با اخذ حکم نسبت به دریافت ثمن اقدام نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی