پاسخ به: خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

#73612
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  1- به موجب ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای متقابل باید از سوی خوانده دعوای اصلی علیه خواهان همان دعوی اقامه شود.

  بنابراین هر خوانده دعوای اصلی می تواند از حق طرح دعوای متقابل برخوردار شود. دو شرط وحدت منشاء و ارتباط کامل میان دعوای اصلی و متقابل، شرط رسیدگی توأمان این دعاوی در یک دادرسی است.

  برای مزید  اطلاع مطالب زیر را مطالعه نمایید:

  شرط رسیدگی توأمان به طرح شده خارج از موعد مقرر با دعوای اصلی

  طرح دعوای متقابل در خارج از مهلت قانونی مانع رسیدگی آن به عنوان دعوای مستقل نیست

  آثار حکم دعوای متقابل در دعوای اصلی

  2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه  خواندگان معینی اقامه شود. برای اطلاع از ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطالب زیر را مطالعه نمایید:

  شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع معامله

  خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله

  3- نقص خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را نمی توان با طرح دعوای جلب به دادرسی رفع نمود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی