پاسخ به: مطالبه ثمن فروش مال مشاع

#73630
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  مالکیت هر ورثه شامل عرصه و درختان موجود در آن است که هر یک از این دو، توأمان و مستقلاً می تواند موضوع فروش باشد.

  بنابراین، اگر یکی از ورثه تنها درختان را بریده و فروخته باشد، انتقال سهم هر یک از وراث نسبت به همان درختان به آن ورثه، در هر زمانی می تواند صورت گیرد.

  از آنجایی که ملاک سمت هر یک از طرفین دعوی، زمان تقدیم دادخواست می باشد، اگر ورثه ای که نسبت به مازاد بر سهم خود دعوای مطالبه ثمن درختان را اقامه نموده باشد، وی نسبت به مازاد سهم خود، فاقد سمت تلقی می شود و انتقال بعدی سهم الارث دیگر وراث به وی نمی تواند رافع نقص سمت در زمان تقدیم دادخواست شود.

  ضمناً فرض انتقال موضوع دعوی که منتقل الیه حق دارد به قائم مقامی ناقل، دعوی را تعقیب کند، غیر از مورد بیان شده بوده و نباید با آن خلط شود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی