پاسخ به: خیانت در امانت و فروش مال غیر

#73708
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در سئوال نوع مال و مثلی یا قیمی، این که دیگری (خریدار) همان شخص ثالث است یا خیر و اگر نیست چگونه در اختیار شخص ثالث قرار گرفته و تلف گردید، اشاره ای نشده است. لذا  با فرض این که شخص ثالث همان شخص دیگری و خریدار است پاسخ به شرح زیر است:

  نسبت به ضمانت اجرای کیفری عمل امین، دو رویه قضایی است:

  نظر اول– برخی قضات عقیده دارند که فروش مال غیر مصداقی از تصاحب مال امانی است و بر این اساس، امین مرتکب جرم خیانت در امانت شد.

  نظر دوم- قضات دیگر نظر دارند که امین مرتکب دو جرم خیانت در امانت و انتقال مال غیر شده است. به موجب این نظ،ر اگر خریدار مال غیر، با علم و اطلاع مال را خریده باشد، مرتکب جرم خرید مال غیر یا به انتقال گرفتن مال غیر شد.

  بنابراین، مسئولیت کیفری هر یک از امین و خریدار مال غیر بر حسب جرایم فوق تعیین می شود.

  مالک برای دریافت مثل یا قیمت مال می تواند به هر  یک از دو شخص فوق مراجعه کند. در صورتی که مالک به امین مراجعه کند، امین نیز می تواند به شخص ثالث مراجعه کند. در نهایت مسئولیت نهایی تلف مال بر عهده خریدار مال غیر قرار می گیرد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی