پاسخ به: ابطال سازش نامه تنظیمی در دادسرا

#73785
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در صورت وجود دلایل تهدید و اعمال زور در اخذ تنظیم سازش نامه از شما، می تواند به  موجب ماده 668 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، شکایت کیفری نموده و با اخذ حکم نسبت به طرح دعوای ابطال سازش نامه اقدام نمایید.

  اگر ملک در زمان تنظیم سازش نامه در بازداشت قضایی بوده باشد، معامله نسبت به آن در حدود مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی قابل بررسی بوده که  باید حکم آن را تعیین کرد اما دلایل استناد شما به ماده 348 قانون مدنی مشخص نیست؟!

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی