پاسخ به: پرداخت دیه قتل غیر عمد از بیت المال

#73932
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
  • مدیر انجمن
    تاریخ عضویت: 2019/03/29

    با توجه به احکام مقرر در مواد 435، 474 و 475 قانون مجازات اسلامی، پاسخ سئوال شما مثبت است. شرایط و جزئیات در مواد مزبور بیان گردید.

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی