پاسخ به: حل تعارض در اسناد مالکیت معارض

#74101
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  با سلام

  پاسخ سئوالات شما به قرار ریر است:

  1- مقصران کارشناس نقشه بردار ثبت در هنگام جانمایی محل و مأمور ثبت در هنگام تنظیم صورتجلسه تحدید حدود می باشند.

  2- رسیدگی به اشتباهات ثبتی و دیگر موارد داخل در صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت به شرح ماده 25 (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 16 آیین نامه قانون ثبت املاک است که از جمله آن رفع اشتباهات ثبتی و تعارض در اسناد مالکیت است.

  در صورت تشخیص تعارض در اسناد  مالکیت از سوی هیأت فوق، اصل بر صحت سند سابق است ولی سند معارض به موجب «ماده 3 (اصلاحی‌ مصوب‌ 1351)  لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض» دو ماه مهلت دارد نسبت به طرح دعوای حقوقی ابطال سند مالکیت مقدم در دادگاه اقدام و گواهی آن را ارائه نماید. حکم نهایی دادگاه تعیین کننده اعتبار یکی از دو سند مالکیت معارض است.

  3- در صورت وجود ارکان مسئولیت، مطالبه ضرر و زیان بر اساس مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 331 قانونی مدنی صورت می گیرد.

  4- با توجه به توضیحات بیان شده در سئوال، ارکان جرایم جعل و استفاده از سند مجعول وجود ندارد.

  5- در صورت ابطال سند مالکیت مقدم و با جمع شرایط بیان شده در بند سوم و ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل، این دعوی قابل طرح خواهدبود.

  7-تخلفات اداری مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل رسیدگی می باشد.

  در ارتباط با سئوال شما، مطالعه تاپیک

  مرجع رسیدگی به دعوای اختلاف در حدود اسناد مالکیت

  توصیه می شود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی