پاسخ به: زمان محاسبه اجرت المثل ایام تصرف املاک مشاعی

#74187
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  هر چند عمدتا دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل توأمان مطرح می شود لکن ممکن است مستقل از هم نیز طرح گردند.

  اعلام نظر نسبت به تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاعی به کیفیت بیان شده، نیازمند مطالعه پرونده و تصمیمات اتخاذ شده است.

  علت عدم تعیین تکلیف بقیه ملک مشاع در ید خواهان را باید در آن دانست که، در دعاوی مدنی تا زمانی که درخواستی مطابق مقررات از دادگاه نشود، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در آن صورت نمی گیرد.

  در صورت عدم پذیرش تقسیم نامه از سوی مالک جدید، می توانید دعوای تنفذ تقسیم نامه را اقامه و عنداللزوم مالک سابق را برای تصدیق آن به دادرسی جلب کنید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی