پاسخ به: کاهش درصد دیه در دادگاه تجدیدنظر

#74254
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  سلام

  با توجه به حکم ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری، هر گاه دادگاه بدوی در احتساب میزان دیه محکوم له مرتکب اشتباهی محاسباتی شده باشد، دادگاه تجدیدنظر حق اصلاح آن را دارد. در این صورت، ملاک غیر قابل قابل تجدیدنظر بودن حکم دادگاه به استناد بند ب ماده 427 قانون مزبور، دیه اصلاح شده است.

  به نظر می رسد که در پرونده شما نیز اصلاح فوق صورت گرفته و بر اساس آن، حکم صادره قطعی بوده و محکوم علیه حق تجدیدنظر خواهی نداشته است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی