پاسخ به: فرم درخواست قیمومت فرزند معلول ذهنی

#74400
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن

  با درود

  در سئوال مشخص نیست که سن فرزند شما، نوع معلولیت ذهنی ایشان چیست و آیا پدر همسر شما (جد پدری فرزند) در قید می باشد یا خیر؟ مع الوصف پاسخ شما به شرح می باشد:

  1. در صورتی که جد پدری در قید حیات باشد، شما در شرایط عادی نمی توانید درخواست قیمومت فرزند را نمایید.

  برای اطلاعات بیشتر به تاپیک

  حضانت و قیمومت فرزندان توسط مادر در زمان حیات جد پدری

  مراجعه کنید.

  2. اگر فزند فاقد ولی قهری باشد، پیشنهاد می شود درخواستی به شرح زیر خطاب به دادستان نوشته و درخواست نمایید تا ضمن انجام تشریفات قانونی، شما را به عنوان قیمم فرزند به دادگاه پیشنهاد دهند.

  نمونه فرم درخواست قیمومت فرزند معلول ذهنی از سوی مادر وی

  بسمه تعالی

  دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….  (دایره سرپرستی)

  احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی ….در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد …… دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که دارای معلولیت ذهنی بوده و قادر به اداره امور مالی خود نمی باشد.

  از آنجایی که نامبرده فاقد ولی قهری می باشد، اینجانبه به عنوان همسر آن مرحوم و مادر صغر ذکرشده، در اجرای تکلف قانونی به شرح ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی ناظر به ماده ۱۲۱۸ این قانون مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم برای نصب قیم با لحاظ حق اولویت مادر موضوع ماده ۶۱ قانون امور حسبی به آن مقام اعلام می دارم.

  محل اقامت فرزند: ……………………

  اقامتگاه متقاضی: ……………………

  نام و نام خانوادگی

  امضاء