پاسخ به: شرایط صدور قیم نامه به نام مادر فرزندان

#74401
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با درود

  حضانت فرزند متفاوت از ولایت پدر یا جد پدری بر او بوده و زندگی مستقل والدین از هم به هر علتی که باشد، خللی به ولایت پدر وارد نمی سازد.

  دخالت در امور مالی صغیر در اختیار ولی قهری (پدر یا چد پدری) وی است. ثبت نام در سامانه سجام که مقدمه اخذ کد بورسی است، از مصادیق آن می باشد.

  در ارتباط حضانت و ولایت قهری و تفاوت هر یک با هم مطالب کاربردی زیر را مطالعه کنید:

  مفهوم حضانت طفل، مسئولین آن و شرایط سلب حضانت از شخص عهده‌دار آن (مشاوره قضایی9)

  حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است (رویه قضایی)

  تصمیم قضایی در مورد حضانت فرزندان مشترک مشمول اعتبار امر مختومه نیست (رویه قضایی)

   لازمه خروج فرزند از حضانت والدین، بلوغ همراه با رشد است (نشست قضایی)

  تفاوت حضانت و ولایت فرزند در صورت جدایی والدین

  2. تا زمانی که پدر یا جد پدری فرزند در قید حیات باشد، به جهت ولایت قهری آنان، برای فرزند قیم تعیین نمی شود و به این جهت مادر فرزند نمی تواند قیم وی شود مگر در شرایط خاص که برای اطلاع از آن تایپک زیر ار مطالعه کنید.

  حضانت و قیمومت فرزندان توسط مادر در زمان حیات جد پدری

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی