پاسخ به: صدور رأی بدون دعوت شاکی و ثبت پرونده

#74979
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  نظر به این که، در سئوال به نوع جرم، اقدامات دادسرا و تصمیمات اتخاذشده و اگر جرم از جرایمی است که در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه قرار داشته، اقدامات دادگاه قبل از صدور رأی و در نهایت رأی صادره اشاره ای نشده است و با لحاظ این که در شرایطی، امکان صدور رأی دادگاه بدون حضور شاکی ممکن است، صرف عدم دعوت شاکی فی نفسه تخلف انتظامی محسوب نشده و در نتیجه نمی توان نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت شاکی و تخلف احتمالی و یا عدم تخلف قاضی دادگاه بدوی و قضات دادگاه تجدیدنظر در پرونده موضوع سئوال اعلام نظر نمود.

  با توجه به این که، از یک طرف بعد از راه اندازی سیستم مدیریت قضایی پرونده ها موسوم به CMS در قوه قضاییه، کلیه پرونده ها از بدو ورود به مراجع قضایی، با شماره 16 رقمی منحصر بفرد ثبت می شوند که تنها شماره بایگانی هر شعبه اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و دادنامه متفاوت است و از طرف دیگر، هر پرونده نیز از سوی مقام ارجاع مجتمع قضایی و یا دادگستری به شعبه ای خاص ارجاع می شود، در نتیجه دادگاه می تواند با درج همان شماره در صورتجلسه، مبادرت به ختم دادرسی و صدور رأی نماید لکن برای دادنامه باید پرونده شعبه شود که ظاهراً در پرونده موضوع سئوال دادنامه دارای مشخصات شعبه صادر کننده است.

  بنابراین عمل قاضی دادگاه در صدور رأی بدون ثبت پرونده در شعبه تحت تصدی و نیز عدم توجه قضات تجدیدنظر به ایراد در این خصوص، تخلف انتظامی محسوب نمی شود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی