پاسخ به: ابطال تعهد نامه عدم اشتغال به شغل سازمانی

#74993
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نظر به این که بنده دیدگاه حقوقی خود را در قالب پاسخ قبل بطور کامل بیان نمودم، متوجه درخواست اخیر در بیان نظریه نشدم!

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی