پاسخ به: اثر حکم اعسار در خسارت تأخیر تأدیه چک

#75304
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  با توجه به این که حکم زیر نظر دادگاه کیفری اجراء می شود، می توانید طی شرح مراتب را به قاضی این دادگاه منعکس و درخواست دستور مقتضی به قاضی اجراء نمایید.

  همچنین نظر به این که قاضی اجرای احکام کیفری تحت نظر دادستان انجام وظیفه می کند، می توانید مراتب را به این مقام اعلام و تقاضای رفع مشکل نمایید.

  تاکنون خبری از بخشنامه اشاره شده منتشر نشده است لکن به مجرد اطلاع در همین بخش اطلاع رسانی خواهد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی