پاسخ به: تقاضای سند رسمی مالکیت در دعوای تقسیم ترکه

#76024
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  درخواست تنظیم سند رسمی املاک فاقد سند باید مطابق مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و نیز آیین نامه اجرایی این قانون و با لحاظ قانون ثبت اسناد و املاک از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال غیرمنقول صورت گیرد که نیاز به طرح دعوای حقوقی ندارد.

  بنابراین پاسخ سئوال شما منفی است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی