پاسخ به: دعوای افراز و تفکیک ملک در دعوای تقسیم ترکه

#76027
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  همچنین پیشنهاد می شود برای آگاهی بیشتر در باره درخواست افراز املاک مشاعی و نحوه اجرای حکم آن

  ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ مجلس

  آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷ مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای اتقلاب

  را مطالعه نمایید.

   

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی