پاسخ به: جعل فتوکپی سند برابر با اصل

#76297
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  با توجه به اعلام شما بر غیر مصدق بودن فتوکپی سند لکن محکومیت به جعل فتوکپی مصدق همان سند، بدون آگاهی از جزئیات پرونده از جمله شکایت شاکی و دلایل آن، مؤدای اطلاعات مطلعین، دلایل صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادره و به ویژه حکم دادگاه و مبانی استدلال صورت گرفته در آن نمی توان اعلام نظر ارشادی دقیق نمود.

  قطع نظر از مراتب فوق، آنچه با لحاظ توضیحات بیان شده در سئوال قابل ذکر است این که:

  1- مطابق رویه قضایی غالب، جعل فتوکپی سند جرم و قابل تعقیب نیست برای اطلاعات بیشتر مطالب زیر:

  حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی

  حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

  حکم جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی در آینه آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران

  را مطالعه نمایید.

  2- در صورتی که حق تجدیدنظرخواهی را ساقط نمایید، می توانید به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تخفیف یک چهارم مجازات مندرج در حکم را نمایید.

  3- در صورتی که رضایت شاکی خصوصی جلب و حکم دادگاه در اثر عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، می توانید به استناد ماده 483 قانون مزبور درخواست تخفیف و تبدیل مجازات نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی