پاسخ به: مطالبه مهریه پس از طلاق

#78548
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  چنانچه مهریه در ازای اجرای صیغه طلاق بذل نشده باشد یا به هر نحو دیگری صلح نشده یا اقرار به دریافت نشده باشد و طلاق با بذل قسمتی هر چند کوچک از مهر واقع شده باشد ، هر زمان قابل مطالبه است.

  به موارد فوق باید عدم ابراء مهریه در قبل از طلاق را نیز اضافه نمود. به این معنی که اگر زوجه از زمان عقد تا قبل از طلاق، مهریه مورد تعهد زوج را به وی ابراء نکرده باشد، حق مطالبه مهریه را خواهد داشت.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی