پاسخ به: رفع توقیف وثیقه ملکی در اجرای احکام مدنی

#78975
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن

  با سلام

  پاسخ سئوالات شما به قرار زیر است:

  اختیارات هر مرجع قضایی محدود و منحصر به قلمرو قضایی تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه است و هیچ مرجعی خارج از آن اختیاری ندارد.

  تأسیس نیابت قضایی نیر بر مبنای قلمرو فوق بوده که نقض آن از موارد تخلف انتظامی قاضی محسوب می شود.

  نیابت قضایی در اجرای احکام مدنی به شرح ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است که قاضی اجراء باید انجام اعمال خارج از حوزه را از طریق آن مطالبه نماید.

  در سئوال اشاره ای به این که بعد از معرفی وثیقه به تهران، ضبط وثیقه در شهرستان به چه طریقی صورت گرفت و همچنین مقصود از عبارت «دلیل نیابت نبودن» نشده است. علیهذا اگر ضبط از طریق نیابت قضایی بوده، فک آن هم باید به همین منوال باشد.

  پیشنهاد می شود که اشکال اجرایی را با لحاظ ماده 25 قانون مذکور از طریق دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود، حل نمایید.