پاسخ به: چک کردن ناخن دانش آموزان در مدارس

#79124
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  با سلام

  تکلیف دانش آموزان به حفظ بهداشت و نظافت ناخن ها از مصادیق بهداشت و نظافت فردی در بند 7 ماده 68 آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۳۷۹ شورای عالی آموزش و پرورش محسوب می شود.

  دانش آموزی که به تکلیف قانونی عمل ننماید، برابر صدر ماده 74 آیین نامه مزبور متخلف محسوب که با رعایت مواد 74 الی 81 این آیین نامه تنبیه می شود.

  بنابه مراتب، هر چند در سئوال شما به جهت چک کردن ناخن های توسط مدیر اشاره ای نشده است لکن مدیر مدرسه مکلف است به طرق مقتضی بر اجرای تکالیف دانش آموزان در امر نظافت فردی نظارت نماید که چک کردن ناخن ها از جمله تکالیف مدیر مدرسه محسوب می شود.

  مع الوصف، اختیار فوق مجوزی برای کوتاه کردن ناخن های دانش آموزان در مدارس نخواهد بود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی