پاسخ به: چک کردن ناخن دانش آموزان در مدارس

#79130
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  بهداشت مدرسه در گرو بهداشت دانش آموزان و سلامت دانش آموزان در گرو سلامت مدرسه است. لذا سلامت و تندرستی دانش آموزان از چنان اهمیتی برخوردار است که مدیران، مراقبین و رابطین سلامت نطارت های مقضی را باید انجام دهند.

  چک کردن ناخن ها، شامل ناخن های دست و پا است وگرنه امر بهداشت و نظافت ناقص خواهد بود.

  در صورت لزوم می توانید موضوع را از طریق «اداره سلامت آموزش و پرورش استان» مربوطه پیگیری نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی