پاسخ به: تشخیص تاریخ نگارش مبایعه نامه کاربنی

#79294
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  برداشت شما هم درست و هم نادرست است.

  درست از این حیث که در کشور ما به جهت نوع ابزارهایی قدیمی مورد استفاده، از طریق کارشناسی نمی توان تاریخ تحریر یک سند را تشخیص داد اما همان گونه که در فایل صوتی بیان شد، در کشورهای پیشرفته مانند کانادا که از علوم روز بهره می برند، قادرند از نوشته خودکار قریب به 40 نوع کارشناسی انجام داده و مثلاً تشخیص دهنده که متن سند با خودکار کدام کارخانه سازنده نوشته شده است.

  نادرست به این دلیل که اگر سندی اخیراً تنظیم شده باشد، کارشناس می تواند با بررسی الیاف کاغذ، میزان فشار خودکار روی آن، قدمت کاغذ و … قدیمی یا جدید بودن آن را تشخیص دهد.

  در هر حال، میزان مهارت و تجربه شخص کارشناس در کیفیت کارشناسی بسیار تأثیر گذار است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی