پاسخ به: مسدود کردن حساب بانکی متهم به ارتکاب جرم

#79700
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  شکایت انتظامی باید متکی به وقوع تخلف انتظامی و همچنین وجود دلایل اثباتی باشد.

  دستور توقیف حساب بانکی می تواند به علت وقوع جرم صورت گیرد اما این که آیا در پرونده ای بطور صحیح صادر شده یا خیر، باید با مطالعه و بررسی مدارک آن پرونده صورت گیرد و به صورت انتزاعی نمی توان نظری داد.

  توصیه می شود برای آشنایی با انواع تخلفات و شرایط شکایت انتظامی و آثار این شکایت، پست های شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی و آثار سلبی آن، همچنین مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین و برای آشنایی با پرسش و پاسخ های که از سوی اعضای انجمن تاکنون مطرح شده، تاپیک تخلفات انتظامی قضات را مطالعه نمایید که حائز نکات مفیدی می باشد.

  تعیین نوع دفاع نیز متأثر از آگاهی نسبت به جزئیات پرونده و دلایل طرفین است که به جهت عدم وجود چنین آگاهی نمی توان نظری جز توصیه به بیان حقیقت داشت چرا که قدما گفته اند:

  راستی و رستگاری

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی