پاسخ به: بازگشت به شغل علیرغم حکم بازنشستگی

#80135
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در صورت تضییع حقوقی استخدامی، می توانید مطابق بند 3 ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایتی با ذکر موضوع و ذکر دلایل مؤید آن تنظیم و جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید.

  در صورت صحت شکایت، شعبه دیوان بر اساس ماده 11 قانون فوق اتخاذ تصمیم خواهد کرد و به حقوق خود خواهید رسید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی