پاسخ به: دعوای فسخ معامله در مستحقق للغیر در آمدن مبیع

#80138
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در صورت مستحقق للغیر شدن مبیع به حکم مواد 366 و 391 قانون مدنی عقد باطل و بایع ضامن ثمن است. این احکام تکلیفی است و تراضی خلاف آن باطل است.

  دعوای فسخ معامله ناظر به عقد صحیحی است که به یکی از جهات قانونی یا قراردادی حق فسخ برای یکی از طرفین ایجاد شده باشد.

  حکم ماده 286 قانون مدنی مفروض بر عقد صحیح است.

  بنابه مراتب، پاسخ سئوال شما منفی است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی