پاسخ به: نحوه تجمیع احکام کیفری در جرایم متعدد

#80493
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  در صورت وجود شرایط بیان شده در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم علیه می تواند با ارائه حکم محکومیت قطعی اخیر به قاضی اجرای احکام کیفری مجری حکم اولیه، تقاضا کند تا ایشان بر حسب یکی از بندهای ماده مزبور، از مرجع صالح قضایی درخواست تجمیع احکام و صدور حکم واحد نماید.

  دادگاه مزبور با توجه به مقررات مواد 131 تلی 135 قانون فوق، برای کلیه جرایم مجازات واحدی را تعیین کرده که ملاک اجراء خواهد بود.

  در اجرای حکم ادغامی، مدت زندانی سابق محکوم علیه از مدت حبس تعیین شده در حکم جدید کسر می گردد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی