پاسخ به: ادعای مالکیت متصرف عدوان در ملک موضوع تصرف

#80520
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  پاسخ به سئوال شما نیازمند رفع ابهامات زیر است:

  1- تصرف ید قبل، غاصبانه بوده یا مالکانه؟

  2- موضوع حکم اجراء شده شامل چه مواردی بود؟

  3- راهنمایی در کدام جهت مد نظر شما می باشد؟

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی