پاسخ به: تکلیف شهریه دانش آموز با ترک تحصیل از هنرستان هیأت امنایی

#80596
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  با سلام و ضمن تشکر از حسن نظر شما

  بر اساسا «مصوبه ۷۸۸ جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ۱۳۸۸/۲/۱ با موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸»، مدارس هیأت امنایی، مدارس دولتی است که تنها اداره آن ها به صورت هیأت امنایی می‌باشد!

  در بند ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور، تصریح شده، مدارس هیأت امنایی اجازه دریافت وجوهی بابت ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) را دارند! دریافت هرگونه مشارکت بر اساس تصویب هیأت امنا تحت عنوان خدمات آموزش و پرورش فوق برنامه برای ساعات غیر رسمی مدرسه می‌باشد که به‌صورت داوطلبانه و اجازه والدین صورت می‌پذیرفت!

  بنابراین، مشارکت دانش‌آموزان یا والدین در هزینه اداره مدرسه اختیاری بوده و هیچ‌گونه اجباری در کار نمی‌باشد!

  از خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در «آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس، مصوب جلسه ۶۲۰ شورای عالی آموزش و پرورش» چنین تعریف شده است:

   به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می‌شود که علاوه بر برنامه‌ها و ساعات مصوب هفتگی، در مدارس طراحی و اجرا می‌شود. این خدمات برای اداره مناسب‌تر مدارس و افزایش کیفیت فعالیت‌های آن ارائه می‌شود و هزینه‌های آن از محل کمک‌های مردمی و وجوه حاصل از ارائه خدمات فوق تأمین می‌شود. ضمنا مدیر مدرسه اجازه دارد که ۰/۳۰ دانش‌آموزان بی‌بضاعت را از پرداخت هزینه معاف کند.

  با لحاظ تعریف فوق، مصادیق خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه عبارتند از:

  دروس جبرانی‌، تکمیلی و تقویتی و فعالیت‌های ‌فرهنگی‌، هنری‌، ورزشی‌، بهداشتی و بازدیدهای علمی‌، گروهی دانش‌آموزی‌ و اردوها و سایر  برنامه‌های اضافی و مکمل می‌باشد.

  به موجب «رأی شماره ۱۶۲۶ مورخ 1397/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» در پی شکایت یکی از اولیای دانش آموزان از شهرستان بابل در استان مازندران، به جهت این که تغییر اداره مدارس دولتی به هیأت امنایی، شائبه غیردولتی بودن مدارس را ایجاد می‌کند و منجر به این می‌شود که در عمل هیأت امناء مدارس، اولیاء دانش‌آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ملزم می‌کند، «آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس مصوب جلسه 788  مورخ 1 اردیبهشت 1388 شورای عالی آموزش و پرورش» مغایر اصل ۳۰ قانون اساسی شناخته و ابطال گردید.

  بنابراین، به نظر می رسد، هنرستان هیأت امنایی موضوع سئوال بدون رضایت شما مجاز به دریافت شهریه نباشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی